Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 001/SOSds/2023/OZ dodávka tovaru s DPH 27.01.2023 Champion Food s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 31.01.2023
Zmluva 00001/SOŠds/2023 Organizácia okreného kola SOČ 2 000,00 s DPH 23.01.2023 Regionálny úrad školskej správy v Žilina SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 03.02.2023
Zmluva 8/NT/2022 Nájom telocvične 10/hod s DPH 09.01.2023 Hermstav s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 13.01.2023
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 27.12.2022 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 27.12.2022
Zmluva 7/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 21.11.2022 Milan Rábik SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 23.11.2022
Zmluva 6/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 09.11.2022 Peter Čanecký SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 23.11.2022
Zmluva 6/TEČ/2022 hmotná zodpovednosť za karty PHM s DPH 07.11.2022 K+T s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 15.11.2022
Zmluva 5/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 14.10.2022 Pavol Šadlák SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 25.10.2022
Zmluva 1/NT/2022 Nájom telocvične 10,00 s DPH 05.10.2022 Peter Ohrádka SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.10.2022
Zmluva 1/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 26.09.2022 ELLI Slovakia s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.10.2022
Zmluva 2/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 26.09.2022 Jozef Klieštik SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.10.2022
Zmluva 3/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 26.09.2022 Ľubica Nováková SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.10.2022
Zmluva 4/TEČ/2022 študentský časopis s DPH 19.07.2022 Komensky Viral s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 19.07.2022
Zmluva 1/NI/2022 nájom ihriska 8.30/hod s DPH 18.07.2022 Športoví Mimoni OZ SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 19.07.2022
Zmluva 5/TEČ/2022 Zmluva o praktickom výcviku 10.-/hod/žiaka s DPH 06.07.2022 SOŠOaS SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 14.09.2022
Zmluva 1/NJ/2022 nájom jedálne 5.-/hod s DPH 23.05.2022 Občania za kresťanské hodnoty a tradície o.z. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 03.06.2022
Zmluva 2/TEČ/2022 Pedagogická prax s DPH 02.05.2022 UMB v B.Bystrici SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 04.05.2022
Zmluva 3/TEČ/2022 Staverbné práce 1 000,00 s DPH 01.04.2022 Obec Oščadnica SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 08.07.2022
Zmluva 22/19/054/57 Dohoda o dobrovoľníckej službe s DPH 29.03.2022 ÚPSVaR SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 31.03.2022
Zmluva dodatok č.1 k zmluve 09/2021 Zmluva o výpožičke 100/mesiac s DPH 29.03.2022 Kysucké múzeum PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 06.04.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3721
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk