Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 6/NT/2021 Nájom telocvične 8.30/hod s DPH 10.01.2022 Milan Rábik PaedDr.Ján Palko
Zmluva 1/2022 Kúpna zmluva 11 052,00 s DPH 10.01.2022 Colab a.s. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 10/TEČ/2021 Prevod majetku s DPH 09.12.2021 Stredná priemyselná školainformačných technológií SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 8/TEČ/2021 výpožička s DPH 19.11.2021 Abel-Computer, s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 9/TEČ/2021 Výpožička 100.-/mesiac s DPH 09.11.2021 Kysucké múzeum SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 7/TEČ/2021 Zmluva o odbere vody s DPH 01.11.2021 Drevotrend Slovakia Ing.Štefan Hajtman SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 6/TEČ/2021 Zmluva o odbere el.energie s DPH 01.11.2021 Drevotrend Slovakia Ing.Štefan Hajtman SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 5/NT/2021 nájom telocvične 8.30/hod s DPH 20.10.2021 Ľubica Nováková PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva o poskytnutí služieb 1 296,00 s DPH 12.10.2021 PMS Delta s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 4/NT/2021 nájom telocvične 8.30/hod s DPH 08.10.2021 Peter Ohrádka PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 4/TEČ/2021 Kúpna zmluva 50.-/kus s DPH 27.09.2021 Hilty Slovakia s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 5/TEČ/2021 Zmluva o partnerstve s DPH 21.09.2021 CVTI SR SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 2/NT/2021 nájom telocvične 8.30/hod s DPH 20.09.2021 Šadlák Pavol PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 1/NT/2021 nájom telocvične 8.30/hod s DPH 20.09.2021 Ellie Slovakia s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 3/NT/2021 nájom telocvične 8.30/hod s DPH 17.09.2021 Jozef Klieštik PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 1/2021 Prevod správy majetku 2 499,00 s DPH 23.08.2021 Stredná odborná škola technická Čadca SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 1/NI/2021 nájom ihriska 8.30/hod s DPH 26.07.2021 Športoví Mimoni OZ SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 4/PR/2021 Kúpna zmluva 32 710,92 s DPH 15.06.2021 Novatech s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2021 Konvektomat s príslušenstvom 5 200,00 s DPH 15.06.2021 29.06.2021 12.07.2021 15.06.2021 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
Zmluva 3/PR/2021 Kúpna zmluva 1 740,00 s DPH 31.05.2021 Škola Sk, s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3698
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk