• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra 2130/DFB s DPH 16.10.2012 18.10.2012
  Faktúra 4033/DFS s DPH 18.12.2012 21.12.2012
  Faktúra 4001/DFS s DPH 10.01.2013 16.01.2013
  Faktúra 3069/DFK s DPH 10.06.2013 12.06.2013
  Faktúra 3070/DFK s DPH 14.06.2013 16.06.2013
  Faktúra 3071/DFK s DPH 14.06.2013 16.06.2013
  Faktúra 3072/DFK s DPH 25.06.2013 27.06.2013
  Faktúra 3073/DFK s DPH 28.06.2013 30.06.2013
  Faktúra 3074/DFK s DPH 28.06.2013 30.06.2013
  Faktúra 3075/DFK s DPH 03.07.2013 05.07.2013
  Faktúra 3076/DFK s DPH 09.07.2013 11.06.2013
  Faktúra 4037/DFS s DPH 28.12.2012 31.12.2012
  Faktúra 4036/DFS s DPH 27.12.2012 31.12.2012
  Faktúra 4035/DFS s DPH 27.12.2012 31.12.2012
  Faktúra 4034/DFS s DPH 19.12.2012 21.12.2012
  Faktúra 4032/DFS s DPH 07.12.2012 12.12.2012
  Faktúra 4003/DFS s DPH 05.02.2013 08.02.2013
  Faktúra 4031/DFS s DPH 22.11.2012 28.11.2012
  Faktúra 4029/DFS s DPH 06.11.2012 09.11.2012
  Faktúra 4030/DFS s DPH 12.11.2012 12.11.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3734
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk