• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
  Objednávka obj. k FA 5064/DFD s DPH 12.08.2013 14.08.2013
  Objednávka obj. k FA 5059/DFD s DPH 28.06.2013 30.06.2013
  Faktúra 5060/DFD s DPH 27.06.2013 29.06.2013
  Objednávka obj. k FA 5060/DFD s DPH 27.06.2013 29.06.2013
  Faktúra 5061/DFD s DPH 28.06.2013 30.06.2013
  Objednávka obj. k FA 5061/DFD s DPH 28.06.2013 30.06.2013
  Faktúra 5071/DFD s DPH 01.07.2013 03.07.2013
  Faktúra 5071/DFD2 s DPH 01.07.2013 03.07.2013
  Objednávka obj. k FA 5071/DFD s DPH 01.07.2013 03.07.2013
  Faktúra 5063/DFD s DPH 10.07.2013 12.07.2013
  Objednávka obj. k FA 5063/DFD s DPH 10.07.2013 12.07.2013
  Faktúra 5064/DFD s DPH 12.08.2013 14.08.2013
  Faktúra 5065/DFD s DPH 11.09.2013 13.09.2013
  Objednávka obj.k FA 5058/DFD s DPH 12.06.2013 14.06.2013
  Objednávka obj. k FA 5065/DFD s DPH 11.09.2013 13.09.2013
  Faktúra 5066/DFD s DPH 13.09.2013 15.09.2013
  Objednávka obj. k FA 5066/DFD s DPH 13.09.2013 15.09.2013
  Faktúra 5067/DFD s DPH 13.09.2013 15.09.2013
  Objednávka obj. k FA 5066/DFD s DPH 13.09.2013 15.09.2013
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3734
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk