• Podnikanie v remeslách a službách

   • Máš výučný list a chceš samostatne podnikať? Vyštuduj podnikanie v remeslách a službách a dozvieš sa ako narábať s peniazmi, ako získať zákazníka, ako si urobiť reklamu na svoju firmu, viesť účtovníctvo, či podať daňové priznanie.

    Absolvent študijného odboru podnikanie v službách je schopný:

    1. založiť a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb,

    2. študovať na vysokej škole, alebo univerzite,

    3. poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poskytovania poradenskej a rozborovej služby

     

    Tlačivo prihlášky si môžete vytlačiť odkaz alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy alebo výchovného poradcu.

     

     

    Virtuálna prehliadka školy GOOGLE INTERIÉR                Prijímacie konanie                Učebný plán

    Prihláška na štúdium

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk