• IV. A

    • Maturitný rozpis praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 
     forma b - obhajoba vlastného projektu
        
     Trieda: IV. A Kód/odbor: 
     3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
     3656 K operátor stavebnej výroby
     Forma: a - praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy  
     Dátum: 18.-20.04.2018      
     Miesto: dielne OVY          
     Začiatok: 18.4.2018 o 7:00 hod. - preškolenie BOZP      
     P.č. Meno Priezvisko        
            
     1 Pavol Barnošák        
     2 Milan Beleš        
     3 Lukáš Belko        
     4 Ondrej Bytčanek        
     5 Lukáš Cyprich        
     6 Dominik Dorociak        
     7 Tomáš Fefko        
     8 Marián Holaza        
     9 Peter Horňák        
     10 Peter Hrubý        
     11 Martin Jurák        
     12 Erik Kavčák        
     13 Ján Kloska        
     14 Martin Koričár        
     15 Ondrej Kotvas        
     16 Rudolf Macko        
     17 Martin Poláček        
     18 František Puraš        
     19 Tibor Šimalják        
     20 Ján Šutiak        
     21 Adam Turiak        
     22 Dávid Turiak        
     23 Jaroslav Vrtěna        

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk