• Predstavenie školy

      • Korene vzniku školy siahajú do 80-tych rokov:

        ·  1. 9. 1986 bolo zriadené SOU drevárske pri Kysuckých drevárskych závodoch v Krásne nad Kysucou

        ·  1. 9. 1991 sa SOU drevárske Krásno nad Kysucou oddelilo od Kysuckých drevárskych závodoch v Krásne nad Kysucou a prešlo pod Ministerstvo hospodárstva SR

        ·  1.9. 2001 prešlo SOU drevárske Krásno nad Kysucou pod Žilinský samosprávny kraj s názvom "Združená stredná škola drevárska"

        ·  1.9.2008 Stredná odborná škola Krásno nad Kysucou

        ·  1.1.2009 Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou

        ·  1.9.2013 Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

         

        Virtuálna prehliadka školy GOOGLE INTERIÉR

      • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

      • absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie a sú schopní pracovať ako riadiaci, marketingoví a obchodní pracovníci v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby, môžu pokračovať na VŠ. /odbor je určený pre dievčatá a chlapcov/

         

        Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

      • 3656 K operátor stavebnej výroby

      • pripravuje absolventov s odbornými a teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii. Absolventi získajú výučný list a maturitné vysvedčenie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

         

        Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

      • 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve

      • absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie a sú schopní pracovať ako riadiaci, marketingoví a obchodní pracovníci v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby, môžu pokračovať na VŠ. /odbor je určený pre dievčatá a chlapcov/

         

        Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

      • 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

      • absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie a sú schopní samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia, sú schopní orientovať sa v oblasti environmentalistiky, technológií úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a   zužitkovania a zneškodňovania odpadov

         

        Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

      • 3370 H čalúnnik

      • absolvent je schopný uplatniť sa v oblasti výroby čalúneného nábytku, dekoratérskych prác, čalúnenia dopravných prostriedkov, v sériovej alebo individuálnej výrobe.

         

        Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

      • 3675 H maliar

      • absolvent vykonáva činnosti súvisiace s povrchovou úpravou vnútorných a vonkajších častí stavby, údržby a opravy budov, povrchovú úpravu výrobkov, jednoduché murárske, betonárske a izolatérske práce.

         

        Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

      • 3663 H tesár

      • absolvent je schopný ručne i strojovo opracovávať drevo, sadrokartón. Vie zhotovovať drevené a ľahké kovové lešenia, plošiny a debnenia, nosné tesárske konštrukcie.

         

        Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

      • 3355 H stolár

      • absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti súvisiace s výrobou a montážou nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a ostatných výrobkov z dreva a drevných materiálov.

         

        Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

      • 3661 H murár

      • absolvent sa dokáže orientovať v projektovej dokumentácií, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy a vykonávať murárske práce.

         

        Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

      • ŠPORT NA ŠKOLE

      •  

         

         

        Online konzultácia pomocou služby MS Teams  (použite Chrome)

      • Nadpis

      • Kontakt

        Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

        Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

        Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

        Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                    č. 1642

                                    023 02 Krásno nad Kysucou

        Telefón:               041 4385337

        Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

        Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk