• Okrem zručností v stolárskej výrobe sa na tomto odbore naučíš pracovať s novými technológiami - CNC strojom, laserovou vypaľovačkou, 3D tlačiarňou a drevárskymi softvérmi, ktorých ovládanie vyžadujú samotní zamestnávatelia.  Pri ukončení dostaneš výučný list stolára a maturitné vysvedčenie, s ktorými sa môžeš zamestnať ako majster v drevárskej výrobe, prípravár výroby, programátor CNC strojov, ale môžeš si založiť aj svoju vlastnú stolársku firmu. Ak sa rozhodneš, môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 

       

    Byt na VÚC Žilina                         Maturitná práca

        

    Odborná prax v dielňach SOŠds Krásno nad Kysucou         Spálňa RD Bernolákovo

       

    Výroba dverí v SOŠds Krásno nad Kysucou                    Výroba maturitnej práce v dielňach SOŠds Krásno nad  Kysucou

    Virtuálna prehliadka školy GOOGLE INTERIÉR                Prijímacie konanie                Učebný plán

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk