PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ján Palko Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 81
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
PhDr. Karin Bugalová Za vykonanú rigoróznu skúšku podľa par.53,ods.8,zák.č.131/2002 Z.z. o vysokých školách 60 95
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. Alena Buchtová Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 75
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Peter Kubiš Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35 101
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Ing. Gabriela Kuchajdíková Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 108
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Ing. Oľga Časnochová Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 95
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Mgr. Mária Gavenčiaková Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 189
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Za rozširujúce štúdium v špecializácii slovenský jazyk § 47 a ods.4 zák.č. 390/2011 Z.z. 60
Ing. Renáta Grapová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 64
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Ing. Ľuboš Jakubík Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 63
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
AutoCad v školskej praxi 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Ing. František Kašuba Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 64
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. arch.Beáta Kontrišová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 51
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 4
Mgr. Vlasta Kozáková Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 96
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ako tvoriť tématické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike 12
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
PhDr. Lenka Kučáková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 68
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Ing. Stanislav Kuljovský Tvorba edukačných multimédií 15 72
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
AutoCad v školskej praxi 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 1
Mgr. Miroslav Kupčuljak Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 37
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Jana Majtanová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 102
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Ing. Ivana Nistlerová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 78
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Mgr. Marián Ondrúšek Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 65
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
PaedDr. Ján Pitoňák, PhD. Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 70
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecnovzdelávacia zložka - frekventanti 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Bc.Peter Raždík Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 37
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Ing. Anna Rebrošová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 65
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Exel v praxi 8
Mgr. Eva Sýkorová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 109
Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole Žilina 60
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Mgr. Peter Šurina Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 77
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 15
AutoCad v školskej praxi 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Peter Šustek Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 67
Liate podlahy 8
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14


© aScAgenda 2023.0.1414 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2023
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk