PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ján Palko Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 81
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
PhDr. Karin Bugalová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 95
Za vykonanú rigoróznu skúšku podľa par.53,ods.8,zák.č.131/2002 Z.z. o vysokých školách 60
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. Alena Buchtová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 75
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Mgr. Peter Kubiš Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 101
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Ing. Gabriela Kuchajdíková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 108
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Ing. Oľga Časnochová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 95
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Mária Gavenčiaková Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 189
Za rozširujúce štúdium v špecializácii slovenský jazyk § 47 a ods.4 zák.č. 390/2011 Z.z. 60
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Ing. Renáta Grapová Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 64
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Mgr. Ján Holák Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 79
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. Ľuboš Jakubík Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 63
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
AutoCad v školskej praxi 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. František Kašuba Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 64
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. arch.Beáta Kontrišová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 51
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 4
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Vlasta Kozáková Ako tvoriť tématické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike 12 96
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
PhDr. Lenka Kučáková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 68
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. Stanislav Kuljovský Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 72
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
AutoCad v školskej praxi 10
Tvorba edukačných multimédií 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 1
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Mgr. Miroslav Kupčuljak Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 37
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Jana Majtanová Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 102
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Bc.Pavol Mrva Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 51
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Ing. Ivana Nistlerová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 78
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Mgr. Marián Ondrúšek Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 65
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
PaedDr. Ján Pitoňák, PhD. Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 70
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecnovzdelávacia zložka - frekventanti 14
Bc.Peter Raždík Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 37
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Anna Rebrošová Exel v praxi 8 65
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Eva Sýkorová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 109
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole Žilina 60
Mgr. Peter Šurina Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 15 77
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
AutoCad v školskej praxi 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Peter Šustek Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 67
Liate podlahy 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14


© aScAgenda 2022.0.1361 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk