• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
  Objednávka obj. k FA 69/DFŠ s DPH 08.04.2011
  Zmluva 7-2011 s DPH 14.04.2011
  Faktúra FA 78/DFŠ s DPH 14.04.2011
  Faktúra FA 77/DFŠ s DPH 12.04.2011
  Faktúra FA 74/DFŠ s DPH 12.04.2011
  Faktúra FA 76/DFŠ s DPH 12.04.2011
  Faktúra FA 75/DFŠ s DPH 12.04.2011
  Faktúra FA 3044/DFK s DPH 08.04.2011
  Faktúra FA 2053/DFB s DPH 08.04.2011
  Faktúra FA 68/DFŠ s DPH 08.04.2011
  Faktúra FA 67/DFŠ s DPH 08.04.2011
  Faktúra FA 66/DFŠ s DPH 08.04.2011
  Objednávka obj. k FA 5045/DFD s DPH 08.04.2011
  Faktúra FA 5045/DFD s DPH 08.04.2011
  Faktúra FA 3043/DFK s DPH 08.04.2011
  Faktúra FA 69/DFŠ s DPH 08.04.2011
  Faktúra FA 80/DFŠ s DPH 14.04.2011
  Faktúra FA 73/DFŠ s DPH 08.04.2011
  Objednávka obj. k FA 4009/DFS s DPH 07.04.2011
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3734
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk