Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2132/DFB s DPH 01.01.1970 20.10.2011
Faktúra 2130/DFB s DPH 01.01.1970 20.10.2011
Faktúra 2131/DFB s DPH 01.01.1970 20.10.2011
Faktúra 198/DFŠ s DPH 01.01.1970 27.09.2012
Faktúra FA 3161/DFK s DPH 27.01.2011
Faktúra FA 2175/DFB s DPH 27.01.2011
Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Faktúra FA 3162/DFK s DPH 27.01.2011
Faktúra FA 3163/DFK s DPH 27.01.2011
Faktúra FA 2178/DFB s DPH 27.01.2011
Faktúra FA 2177/DFB s DPH 27.01.2011
Faktúra FA 2176/DFB s DPH 27.01.2011
Objednávka obj. k FA 297/DFŠ s DPH 02.02.2011
Faktúra FA 305/DFŠ s DPH 02.02.2011
Faktúra FA 304/DFŠ s DPH 02.02.2011
Faktúra FA 303/DFŠ s DPH 02.02.2011
Faktúra FA 302/DFŠ s DPH 02.02.2011
Faktúra FA 301/DFŠ s DPH 02.02.2011
Faktúra FA 300/DFŠ s DPH 02.02.2011
Faktúra FA 299/DFŠ s DPH 02.02.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3721
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk