• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
  Faktúra 2039/DFB s DPH 18.04.2013 19.04.2013
  Faktúra 4/DFŠ s DPH 18.01.2013 21.01.2013
  Faktúra 2037/DFB s DPH 15.04.2013 17.04.2013
  Objednávka obj. k FA 4/DFŠ s DPH 18.01.2013 21.01.2013
  Faktúra 5/DFŠ s DPH 21.01.2013 24.01.2013
  Faktúra 2038/DFB s DPH 15.04.2013 17.04.2013
  Faktúra 6/DFŠ s DPH 23.01.2013 25.01.2013
  Faktúra 6/DFŠ s DPH 23.01.2013 25.01.2013
  Faktúra 6/DFŠ s DPH 23.01.2013 25.01.2013
  Faktúra 7/DFŠ s DPH 24.01.2013 28.01.2013
  Objednávka obj. k FA 3/DFŠ s DPH 15.01.2013 18.01.2013
  Objednávka obj. k FA 7/DFŠ s DPH 24.01.2013 28.01.2013
  Faktúra 2040/DFB s DPH 18.04.2013 19.04.2013
  Faktúra 8/DFŠ s DPH 24.01.2013 28.01.2013
  Faktúra 9/DFŠ s DPH 28.01.2013 31.01.2013
  Faktúra 2041/DFB s DPH 23.04.2013 25.04.2013
  Faktúra 9/DFŠ s DPH 28.01.2013 31.01.2013
  Faktúra 9/DFŠ s DPH 28.01.2013 31.01.2013
  Faktúra 2042/DFB s DPH 23.04.2013 25.04.2013
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3754
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk