• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 1/NT/23 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 14.09.2023 Jozef Klieštik SOŠds Krásno nad kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 20.09.2023
  Zmluva 00008/SOSds/2023 ochrana OÚ s DPH 11.09.2023 Centrum pre deti a rodiny Bytča SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.09.2023
  Zmluva 00007/SOŠds/2023 Zmluva o praktickom výcviku 2.-/hodina s DPH 25.08.2023 Srtredná odborná škola obchodu a služieb SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.09.2023
  Zmluva SOSds1/NI/2023 nájom ihriska 10.-/hod s DPH 17.07.2023 Športoví Mimoni OZ SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 19.07.2023
  Zmluva 00006/SOSds/2023 Príloha k zmluve digitálne zručnosti žiakov s DPH 16.06.2023 Národná koaliícia pre digitálne zručnosti a povolania SR SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 16.06.2023
  Zmluva 00005/SOSds/2023 digitálne zručnosti žiakov s DPH 16.06.2023 Národná koaliícia pre digitálne zručnosti a povolania SR SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 16.06.2023
  Zmluva 255/2023/OŠaŠ prevod správy majetku- panvica smažiaca s DPH 22.05.2023 Žilinský samosprávny kraj SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 02.06.2023
  Zmluva 00002/SOSds/2023 Pedagogická prax s DPH 02.05.2023 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.05.2023
  Zmluva TSC23-12E-094 Darovacia zmluva 600,00 s DPH 06.03.2023 Nadácia Pontis SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 10.03.2023
  Zmluva 23/19/054/68 Prax pre mladých s DPH 23.02.2023 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 06.03.2023
  Zmluva 00001/SOŠds/2023/NJ prenájom jedálne 6.-/hod s DPH 20.02.2023 Občania za kresťanské hodnoty a tradície o.z. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 23.02.2023
  Zmluva OPĽZ/134/2020 Dodatok č.1 269 468,63 s DPH 13.02.2023 MPSVaR SR SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 14.02.2023
  Zmluva 001/SOSds/2023/OZ dodávka tovaru s DPH 27.01.2023 Champion Food s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 31.01.2023
  Zmluva 02/SoSds/2023/OZ nákup tovaru s DPH 24.01.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 30.03.2023
  Zmluva 00001/SOŠds/2023 Organizácia okreného kola SOČ 2 000,00 s DPH 23.01.2023 Regionálny úrad školskej správy v Žilina SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 03.02.2023
  Zmluva 8/NT/2022 Nájom telocvične 10/hod s DPH 09.01.2023 Hermstav s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 13.01.2023
  Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 27.12.2022 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 27.12.2022
  Zmluva 7/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 21.11.2022 Milan Rábik SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 23.11.2022
  Zmluva 6/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 09.11.2022 Peter Čanecký SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 23.11.2022
  Zmluva 6/TEČ/2022 hmotná zodpovednosť za karty PHM s DPH 07.11.2022 K+T s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 15.11.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3734
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk