Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka obj. k FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Zmluva D17/2013/3 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o.
Zmluva D15/2013/2 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 25.10.2013 CL - stav, s. r. o.
Zmluva D15/2013/3 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 25.10.2013 CL - stav, s. r. o.
Zmluva D15/2013/4 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 25.10.2013 CL - stav, s. r. o.
Zmluva D16/2013/1 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o.
Zmluva D16/2013/2 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o.
Zmluva D16/2013/3 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o.
Zmluva D16/2013/4 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o.
Zmluva D17/2013/1 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o.
Zmluva D17/2013/2 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o.
Zmluva D17/2013/4 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 1,33 bez DPH 28.10.2013 Gaspank, s. r. o.
Zmluva D11/2013/4 Dohoda o zabezpečení prak. vyučovania 0,00 bez DPH 09.09.2013 Stolárske práce Milan Ninis
Faktúra 2158/DFB s DPH 08.12.2011
Objednávka obj. k FA 2158/2013 s DPH 08.11.2011
Faktúra 2157/DFB s DPH 08.12.2011
Objednávka obj. k FA 2157/DFB s DPH 08.12.2011
Faktúra 2156/DFB s DPH 30.11.2011
Objednávka obj. k FA 2156/DFB s DPH 30.11.2011
Faktúra 2155/DFB s DPH 29.11.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3717
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk