• Školský vzdelávací program


    • 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby


     2841 6 technológia ochrany a tvorby životného prostredia


     3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo

     3656 4  operátor stavebnej výroby

     3355 2 stolár

     3663 2 tesár

     3661 2 murár

     3370 2 čalúnnik

     3675 2 maliar

     3347 4 drevárska a nábytkárska výroba

     3659 4 stavebníctvo   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk