• Novinky

       • Lyžiarsky výcvik SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

       • 11. 2. 2024
       •  

        Žiaci prvého ročníka Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou zúčastnili kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy v lyžiarskom stredisku Veľká Rača Oščadnica a krytej športovej hale s ľadovou plochou v Krásne nad Kysucou, ktorý sa konal v dňoch od 29. januára do 2. februára 2024.

        Náplňou kurzu bolo naučiť každého začiatočníka základným pohybom na lyžiach a pokročilejších zdokonaliť v tom, čo už vedeli. Jeho súčasťou bolo zjazdové lyžovanie, snowboarding, pohyb a pobyt v prírode a korčuľovanie. Všetci lyžiari boli roztriedení do skupín podľa výkonnosti, kde sa im celý týždeň venovali inštruktori. Skúsení i začínajúci lyžiari otestovali svoje schopnosti na zjazdovke, zdokonalili si svoje lyžiarske zručnosti a upevnili aj kamarátske vzťahy.

        Športové aktivity boli pripravené aj pre žiakov, ktorí nelyžovali. V novovybudovanej športovej hale v Krásne nad Kysucou bola pre nich objednaná ľadová plocha na korčuľovanie. Žiaci sa naučili základy korčuľovania a všetky jeho prvky a hry na ľade. Cieľom tejto pohybovej aktivity bolo naučiť žiakov prirodzene sa pohybovať na špecifickom povrchu, prekonávať strach z kĺzavého pohybu, zvyšovať odolnosť organizmu intenzívnou pohybovou činnosťou v sťažených podmienkach. Žiaci prežili týždeň v inom prostredí ako sú školské učebne. Pomohlo im to spoznať sa navzájom, upevniť kolektív, ale aj uvedomiť si svoje schopnosti.

        Poďakovanie patrí lyžiarskemu stredisku Veľká Rača, ktorý nám vytvoril výborné podmienky na priebeh lyžiarskeho výcviku, ale aj športovej hale s ľadovou plochou v Krásne nad Kysucou. Na záver ďakujeme všetkým inštruktorom za dobre odvedenú prácu a žiakom za disciplínu. Čo je však najdôležitejšie, všetci sa vrátili zdraví a mohli opäť zasadnúť do prváckych školských lavíc.

         

        Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

       • Stolnotenisový školský turnaj na SOŠDaS Krásno nad Kysucou

       • 30. 1. 2024
       • V rámci záujmového útvaru dňa 24.01.2024 v popoludňajších hodinách si zmerali sily v stolnotenisovom školskom turnaji žiaci našej školy. Hralo systémom každý s každým a na základe počtu získaných bodov sa určil celkový víťaz. Víťazom, ktorí sa umiestnili na prvých 3 miestach boli odovzdané vecné ceny a poháre, srdečne blahoželáme. Víťazom sa stal Nikolas Komár z 3.B. Ďakujeme za účasť všetkým súťažiacim a divákom, ktorí svojim povzbudzovaním vytvorili príjemnú športovú atmosféru.

        Zúčastnení športovci dokázali, že neprišli len súťažiť, ale aj stráviť príjemné chvíle, pretože ich športový duch spojil do jedného kolektívu všetkých súťažiacich. Dúfame, že táto akcia sa stane tradíciou.

       • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

       • 21. 12. 2023
       • Dňa 18.12.2023 sa na našej škole uskutočnilo Školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

        Olympiády sa zúčastnili 8 študenti tretích ročníkov študijných  odborov, ktorí výborne zvládli úlohy testu (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický test)

        Na 1. mieste sa umiestnila Sara Frišová z III.B, 2. miesto získala Nikola Novotná z III.B a na 3. mieste sa umiestnil Juraj Frišo z III.A.

        Výhercom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

       • Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice

       • 21. 12. 2023
       •          Vianočný čas prináša medzi ľudí veľa lásky, pokoja, porozumenia a potešenia. Aj my sme chceli potešiť a rozdať lásku ostatným.

         A tak naša škola  tento rok zorganizovala zbierku s názvom: Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice. Všetky triedy spolu s učiteľmi naplnili krabice nejakou sladkosťou, knihou, krížovkou, teplými ponožkami, kozmetikou, hračkou, čajom alebo kávou..........

        Týmto malými – veľkými darmi sme obdarovali našich starčekov a starenky  v dome dôchodcov v Krásne nad Kysucou, v Zborove nad Bystricou a detský domov v Hornom Kelčove..

         Spolu sme im zavinšovali: „ Vinšujeme Vám šťastlivé sviatky, aby boli zdraví a veselí ako v nebi anjeli. Aby ste mali velikú radosť, maličkú starosť a od Pána Boha potešenosť.“

       • Mikuláš na ľade

       • 25. 3. 2019
       • Mikuláš so svojou družinou v svoj meninový deň zavítal aj medzi žiakov Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou a rozhodol sa potešiť i slávnostne naladiť ľudí okolo seba.

        V dopoludňajších hodinách sa žiaci obliekli do kostýmov svätého Mikuláša, anjela a čerta. S batohom plným prekvapení najskôr rozveselili žiakov našej školy. Svojím spevom a sladkými cukríkmi obdaroval všetkých „poslušných“ žiakov, no a tým menej poslušnejším sa ušlo aj trocha sadzí na tvár od riadne rozčertenej čertice. Vďaka milým anjelikom všetko nakoniec dobre dopadlo. Potom sa vybrali do jednotlivých tried a na pamiatku sa všetci zvečnili na fotografiách. Ďalšou aktivitou bolo korčuľovanie na ľadovej ploche v hokejovej hale v Krásne nad Kysucou. Naši žiaci predvádzali základy a techniku korčuľovania. Súťažili v obratnosti na korčuliach a najlepší si zaslúžili sladkú odmenu.

        Táto akcia priniesla do našej školy sviatočnú atmosféru a čaro Vianoc. Dúfame, že všetci boli s Mikulášom spokojní, veď naši žiaci do tohto dňa vložili svoje srdce. Deň sa niesol v duchu lásky, pokoja, dobrosrdečnosti a príchodu Vianoc – sviatkov pokoja a rodiny.

         

        Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

       • Mikulášsky turnaj v minifutbale o Putovný pohár riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej

       • 25. 3. 2019
       • V prvú decembrovú sobotu sa v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou uskutočnil Mikulášsky turnaj v minifutbale o Putovný pohár riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej.

        Tejto akcie sa zúčastnilo sedem družstiev základných škôl: Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Stará Bystrica, Oščadnica – Ústredie, Skalité, Vysoká nad Kysucou a Lodno. Prvé miesto získali žiaci Základnej školy z Krásna nad Kysucou, na druhom mieste skončili žiaci Základnej školy z Lodna a na treťom mieste sa umiestnili žiaci Základnej školy zo Skalitého. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Matej Ondrúšek zo Základnej školy z Krásna nad Kysucou a za najlepšieho brankára bol vyhlásený Sebastián Jakubec z Lodna. Mikulášsky turnaj slávnostne otvoril riaditeľ školy Ján Palko, ktorý zaželal zúčastneným družstvám presné strely a veľa šťastia v zápasoch. Na záver vyhodnotil turnaj a odovzdal víťazným družstvám ceny. Poďakovanie patrí všetkým trénerom za prípravu svojich zverencov, že ich dokázali veľmi dobre pripraviť na Mikulášsky turnaj. Každý z účastníkov dostal mikulášsky balíček sladkostí.

        Celý turnaj sa niesol v mikulášskej sviatočnej atmosfére a všetci sa už tešíme na budúcoročný turnaj, kedy si ďalší deviataci zmerajú svoje sily spolu s jednotlivými súpermi.

         

        Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

       • Imatrikulácie v SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

       • 21. 12. 2023
       • Slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou sa konala 16. novembra 2023. Novembrový imatrikulačný deň bol výnimočný pre celú našu školu, no najmä pre našich prvákov, pretože vstúpili do školských cechov a oficiálne sa stali ich členmi.

        Vynikajúcu atmosféru dokázali vytvoriť žiaci III. B triedy spolu s členmi školského parlamentu pri imatrikulovaní nových žiakov. A tí ocenili nezvyčajnú podobu imatrikulácie bez „tradičných nutných a často nudných disciplín“ , ktoré sú spojené s touto udalosťou. Prváci sľúbili dodržiavanie desiatich pravidiel školy i zasúťažili si medzi sebou vo veselých disciplínach a napokon boli slávnostne imatrikulovaní. K tomu im zahrali na heligónke a zaspievali starší spolužiaci z folklórneho súboru Drevár. Predviedli to, v čom sú šikovní.

        Rodina našej školy sa tak oficiálne rozrástla o stolárov, tesárov, murárov, operátorov stavebnej výroby, operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby, technológov ochrany a tvorby životného prostredia a manažérov v drevárstve a nábytkárstve.

         

        Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

       • Halloween v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

       • 21. 12. 2023
       • Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou a jej žiaci otvorili brány do sveta strašidiel, duchov, čarodejníc, stríg a hororových bytostí. Dňa 27. októbra 2023 sa uskutočnila Halloweenska súťaž o najkreatívnejšiu a najkrajšiu masku, a preto žiaci mohli prísť do školy v strašidelných alebo rozprávkových kostýmoch.

        Patronát nad touto akciou organizačne zabezpečovali žiaci nadstavbového štúdia z II. Ad triedy v spolupráci so školským parlamentom. Počas dňa členovia hodnotiacej komisie fotili jednotlivé kostýmy, v ktorých ožili kostlivci, pavúčie ženy, zombíci, strigy a rozprávkové postavy. Predstavené masky a vizáže súťažiacich očarili porotu a spolužiakov celej školy. Ocenení boli najkreatívnejší súťažiaci a získali vecné ceny, diplomy a sladkosti. Prvé miesto v súťaži o najkrajšiu jesennú masku získala žiačka Veronika Pilátová z I. B triedy. Timea Grigová z III. B obsadila druhé miesto. Tretie miesto patrilo Kristíne Kravčíkovej z I. B. Žiačky z II. B triedy Ema Murgašová a Marianna Michalisková sa umiestnili na štvrtom mieste. Piate miesto získal Ján Baník z I. A triedy.

        Halloween nechal svoje stopy v posledný deň pred jesennými prázdninami aj u nás v škole. Dúfam, že aj takým spôsobom sme žiakom priblížili zvyky pre nás síce netradičné ale zaujímavé a pútavé.

        ollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    • Nadpis

    • Kontakt

     Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

     Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

     Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

     Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                 č. 1642

                                 023 02 Krásno nad Kysucou

     Telefón:               041 4385337

     Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

     Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk