• Dispozície

    • Kapacita školy:

     Výučba prebieha na dvoch úsekoch :

     - úsek praktického vyučovania
       má samostatné pracovisko s kapacitou 228 pracovných miest
     - úsek teoretického vyučovania
       má 20 učební a 3 odborné učebne, 2 pre výučbu informatiky a výpočtovej techniky, 1 učebňu pre výučbu umeleckých predmetov

      
       Škola ponúka:

     • dobre vybavená moderná škola
     • odborné učebne výpočtovej techniky s mutimediálnymi počítačmi
     • zvládnutie počítačovej gramotnosti
     • komunikácia v INTERNETOVEJ sieti
     • odborné učebne, ateliéry
     • vyučovanie cudzích jazykov podľa záujmov žiakov
     • moderné dielne
     • telocvičňa, posilňovňa
     • záujmové krúžky (počítače, športové hry, karate, rádio Drevár...)
     • školská jedáleň, školský bufet

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk