• Organizácia školy

    • Organizačné zložky školy:

     - úsek riaditeľa školy
     - úsek teoretického vyučovania
     - úsek praktického vyučovania
     - úsek technicko - ekonomických činností
      
     Počet žiakov: 356 žiakov, z toho 58 dievčat
      
     Počet tried: 15   - 5 tried učebných odborov
         - 8 tried študijných odborov
         - 2 triedy denného nadstavbového štúdia

     pedagogickí pracovníci:

     - riaditeľ
     - 3 zástupcovia
     - 24 učiteľov teoretického vyučovania
     - 13 učiteľov praktického vyučovania

     - výchovný poradca 1


           Vedenie SOŠds

     1. PaedDr. Ján Palko - riaditeľ SOŠ ds

     2. Ing. Alena Buchtová - zástupca pre technicko-ekonomické činnosti

     3. Mgr. Peter Kubiš- zástupca raditeľa pre Tv

     4. Ing. Gabriela Kuchajdíková - zástupca raditeľa pre Pv
      

      


      

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk