• Nadpis

      • Kontakt

        Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

        Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

        Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

        Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                    č. 1642

                                    023 02 Krásno nad Kysucou

        Telefón:               041 4385337

        Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

        Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk