• II.Ad+II. Ae

    • Maturitný rozpis praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 2023
       Trieda: II. Ad Kód/odbor:  6403 L podnikanie v remeslách a službách
       Trieda: II. Ae Kód/odbor:  6403 L podnikanie v remeslách a službách
       Forma: b - obhajoba vlastného projerku    
       Dátum: 03.05.2023 Učebňa: č. 14
       P.č. Meno Priezvisko Čas  
       od do  
       1 Dušan Puček 8:00 8:20  
       2 Ján Vyšlan 8:20 8:40  
       3 Rastislav Byrtus 8:40 9:00  
       4 Mioslav Škrobian 9:00 9:20  
       prestávka  
        
       5 Katarína  Štetiarová 9:40 10:00  
       6 Monika Lisková 10:00 10:20  
       7 Mária Lušňaková 10:20 10:40  
       8 Jozef Firek 10:40 11:00  
       9 Patrik  Obšivan 11:00 11:20  
       prestávka  
        
       10 Ľubomíra Horaková 12:00 12:20  
       11 Jana Lašová 12:20 12:40  
       12 Aneta Vašičková 12:40 13:00  
       13 Lenka Malicherová 13:00 13:20  
       14 Branislav Nagy 13:20 13:40  
       15 Katarína  Šteinigerová 13:40 14:00  
                  
       Dátum: 04.05.2023 Učebňa: č. 14
       P.č. Meno Priezvisko Čas  
       od do  
       1 Lucia Varšavová 8:00 8:20  
       2 Peter  Sivčák 8:20 8:40  
       3 Michal Patryk Jokiel 8:40 9:00  
       4 Róbert Smejkal 9:00 9:20  
       prestávka  
        
       5 Katarína Kuljovská 9:40 10:00  
       6 Jana Šadlaková 10:00 10:20  
       7 Peter  Mäkký 10:20 10:40  
       8 Darina Kuricová 10:40 11:00  
       9 Daniel Truchlik 11:00 11:20  
       prestávka  
        
       10 Nikolas Bongilaj 12:00 12:20  
       11 Klára Straková 12:20 12:40  
       12 Tadeáš Lisko 12:40 13:00  
       13 Peter  Gavlas 13:00 13:20  
       14 Jakub Veselý 13:20 13:40  
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk