O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Podlimitná zákazka Kotol na biomasu 38 750,56 bez DPH
Vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf
verejná súťaž 22.11.2017 30.11.2017 31.01.2018 22.11.2017 SOŠ ds Krásno nad Kysucou
Zmluva SoŠds.-3/TEč/2017-1 Licenčná zmluva s DPH 09.10.2017 Alexander Matiščík SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva SoŠds.-3/TEč/2017-3 Licenčná zmluva s DPH 09.10.2017 Alexander Matiščík SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva SoŠds.-3/TEč/2017 Licenčná zmluva s DPH 09.10.2017 Alexander Matiščík SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva SoŠds.-3/TEč/2017 Licenčná zmluva s DPH 09.10.2017 Alexander Matiščík SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva SoŠds.-3/TEč/2017-2 Licenčná zmluva s DPH 09.10.2017 Alexander Matiščík SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 6/TN/2017-2 Zmluva o nájme telocvične,Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/hod. s DPH 22.09.2017 Lantastik SK spol. s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 6/TN/2017-1 Zmluva o nájme telocvične,Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/hod. s DPH 22.09.2017 Lantastik SK spol. s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 6/TN/2017 Zmluva o nájme telocvične,Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/hod. s DPH 22.09.2017 Lantastik SK spol. s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 4/NT/2017 Zmluva o nájme posilovne 8.30/hod. s DPH 21.09.2017 Šadlák Pavol SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 4/NT/2017-1 Zmluva o nájme posilovne 8.30/hod. s DPH 21.09.2017 Šadlák Pavol SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 4/NT/2017-2 Zmluva o nájme posilovne 8.30/hod. s DPH 21.09.2017 Šadlák Pavol SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 3/NT/2017 Zmluva o nájme posilovne 8.30/hod. s DPH 18.09.2017 Jozef Klieštik SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 3/NT/2017-2 Zmluva o nájme posilovne 8.30/hod. s DPH 18.09.2017 Jozef Klieštik SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 3/NT/2017-1 Zmluva o nájme posilovne 8.30/hod. s DPH 18.09.2017 Jozef Klieštik SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 2/NT/2017 Zmluva o nájme posilovne 8.30/hod. s DPH 15.09.2017 ELLI Slovakia s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 2/NT/2017-1 Zmluva o nájme posilovne 8.30/hod. s DPH 15.09.2017 ELLI Slovakia s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 2/NT/2017-2 Zmluva o nájme posilovne 8.30/hod. s DPH 15.09.2017 ELLI Slovakia s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 2/NT/2017-1 Zmluva o nájme posilovne 1.66/hod/osoba s DPH 10.09.2017 Polečová Margita SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 2/NT/2017-2 Zmluva o nájme posilovne 1.66/hod/osoba s DPH 10.09.2017 Polečová Margita SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3582