O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 01/2019 zmluva o dielo 1 480,00 bez DPH 09.05.2019 Kompro s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 16.04.2019 SOPK SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 2/TEČ/2019 ISEC karta s DPH 15.03.2019 Transdata s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 1/TEČ/2019 ISIC EURO 26 s DPH 15.03.2019 CKM združenie pre študentov SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva 8622/2019 poskytnutie grantu 1 300,00 s DPH 11.03.2019 Nadácia Tesco SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva Z201849984-Z Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 26.11.2018 SPP a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 7716020 SOČ 2 000.00 s DPH 08.11.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 5/NT/2018 Zmluva o nájme telocvične 8.30/hod s DPH 26.10.2018 SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 6/NT/2018 Zmluva o nájme telocvične 8.30/hod s DPH 26.10.2018 SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 30-2018/2019 Zmluva o spolupráci 1.38/hod s DPH 23.10.2018 SOŠOaS SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 3/NT/2018 Zmluva o najme telocvične 8.30/hod s DPH 11.09.2018 SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 4/NT/2018 Zmluva o najme telocvične 8.30/hod s DPH 07.09.2018 SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 1/NT/2018 Zmluva o nájme telocvične 8,30 s DPH 31.08.2018 SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 2/NT/2018 Zmluva o najme telocvične 8.30/hod s DPH 31.08.2018 SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva Prevod správy majetku 497,91 s DPH 16.07.2018 SOŠ polytechnická SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva Prevod správy majetku 497,91 s DPH 16.07.2018 SOŠ polytechnická SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva Kúpna zmluva 9 000.00 bez DPH 13.07.2018 e-Sense Slovakia s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva Kúpna zmluva 9 000.00 bez DPH 13.07.2018 e-Sense Slovakia s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 40/2018 poskytnutie finančného príspevku 1 000,00 s DPH 03.07.2018 Nadácia SPP SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 40/2018-1 poskytnutie finančného príspevku 1 000.00 s DPH 03.07.2018 Nadácia SPP SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3627