O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Zmluva SOŠ-ds-9/TEČ-ZML-2013/3 Dohoda o spolupráci na projekte bez DPH 22.11.2013 BIOMASA združenie právnických osôb
Faktúra 73690911/DFB s DPH 09.11.2011
Faktúra 31008220/DFB s DPH 07.11.2011
Faktúra 2138/DFB s DPH 03.11.2011
Faktúra 2137/DFB s DPH 03.11.2011
Faktúra 2136/DFB s DPH 25.10.2011
Faktúra 2135/DFB s DPH 28.10.2011
Faktúra 2134/DFB s DPH 25.10.2011
Zmluva SOŠ-ds-9/TEČ-ZML-2013/1 Dohoda o spolupráci na projekte bez DPH 22.11.2013 BIOMASA združenie právnických osôb
Zmluva SOŠ-ds-9/TEČ-ZML-2013/2 Dohoda o spolupráci na projekte bez DPH 22.11.2013 BIOMASA združenie právnických osôb
Zmluva SOŠ-ds-10/TEČ-ZML-2013 Dodatok k zmluve o vyplácaní štipendií žiakom stred. škôl a špec. škôl bez DPH 24.09.2013 Ústav informácií a prognóz školstva
Objednávka obj. k FA 2142/DFB s DPH 03.11.2011
Faktúra 2133/DFB s DPH 21.10.2011
Faktúra 2133/DFB2 s DPH 21.10.2011
Faktúra 2132/DFB s DPH 01.01.1970
Faktúra 2131/DFB s DPH 01.01.1970
Faktúra 2130/DFB s DPH 01.01.1970
Faktúra 2129/DFB s DPH 14.10.2011
Faktúra 2128/DFB s DPH 13.10.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3627