O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Faktúra 48/DFŠ s DPH 11.03.2013
Faktúra 4036/DFS s DPH 19.11.2013
Faktúra 42/DFŠ s DPH 05.03.2013
Objednávka obj. k Fa 42/DFŠ s DPH 25.02.2013
Faktúra 43/DFŠ s DPH 06.03.2013
Faktúra 44/DFŠ s DPH 06.03.2013
Faktúra 45/DFŠ s DPH 07.03.2013
Faktúra 46/DFŠ s DPH 08.03.2013
Objednávka obj. k Fa 46/DFŠ s DPH 26.02.2013
Faktúra 47/DFŠ s DPH 11.03.2013
Objednávka obj. k Fa 47/DFŠ s DPH 26.02.2013
Faktúra 5028/DFD s DPH 05.04.2013
Faktúra 4035/DFS s DPH 13.11.2013
Faktúra 5028/DFD2 s DPH 05.04.2013
Faktúra 49/DFŠ s DPH 13.03.2013
Objednávka obj. k FA 5028/DFD s DPH 05.04.2013
Faktúra 5029/DFD s DPH 09.04.2013
Objednávka obj. k FA 5029/DFD s DPH 09.04.2013
Faktúra 50/DFŠ s DPH 25.02.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3582