O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ján Palko Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 81
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
PhDr. Karin Bugalová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 95
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Za vykonanú rigoróznu skúšku podľa par.53,ods.8,zák.č.131/2002 Z.z. o vysokých školách 60
Ing. Alena Buchtová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 75
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Mgr. Peter Kubiš Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35 101
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Gabriela Kuchajdíková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 108
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Ing. Oľga Časnochová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 95
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Mária Gavenčiaková Za rozširujúce štúdium v špecializácii slovenský jazyk § 47 a ods.4 zák.č. 390/2011 Z.z. 60 189
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Ing. Renáta Grapová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 64
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Mgr. Ján Holák Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 79
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ing. Ľuboš Jakubík Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 63
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
AutoCad v školskej praxi 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Bc.Iveta Jozeková Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 51
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. František Kašuba Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 64
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Ing. arch.Beáta Kontrišová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 51
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 4
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Vlasta Kozáková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 96
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Ako tvoriť tématické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike 12
Mgr. Lenka Kučáková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 68
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. Stanislav Kuljovský Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 1 72
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
AutoCad v školskej praxi 10
Tvorba edukačných multimédií 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Mgr. Miroslav Kupčuljak Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 37
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Jana Majtanová Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 102
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Bc.Pavol Mrva Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 51
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Ing. Ivana Nistlerová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 78
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Marián Ondrúšek Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 65
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
PaedDr. Ján Pitoňák, PhD. Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 70
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecnovzdelávacia zložka - frekventanti 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Bc.Peter Raždík Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 37
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Ing. Anna Rebrošová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 65
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Exel v praxi 8
Mgr. Eva Sýkorová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 109
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole Žilina 60
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Mgr. Peter Šurina Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 77
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 15
AutoCad v školskej praxi 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Peter Šustek Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 51
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Jozef Vilček Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 37
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25


© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2019