O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Ján Palko P Riaditeľ
palko@sosdskrasno.sk
 
 
PhDr. Karin Bugalová Rozvrh
vedúca CVČ
Triedna učiteľka: II. Ae
bugalova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Alena Buchtová Rozvrh
Zástupkyňa
buchtova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Peter Kubiš Ku Rozvrh
Zástupca
kubis@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Gabriela Kuchajdíková KG Rozvrh
Zástupkyňa
kuchajdikova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Oľga Časnochová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
casnochova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Mária Gavenčiaková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
gavenciakova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Lucia Gavlasová Ba Učiteľka
gavlasova@sosdkrasno.edupage.org
 
 
Ing. Renáta Grapová Gp Rozvrh
Učiteľka
grapova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Ján Holák Rozvrh
Učiteľ
holak@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Ľuboš Jakubík Ja Rozvrh
Učiteľ
jakubik@sosdskrasno.sk
 
 
Bc. Iveta Jozeková Rozvrh
Majsterka
jozekova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. František Kašuba Ka Rozvrh
Učiteľ
kasuba@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Michaela Klieštiková Rozvrh
Učiteľka
kliestikova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. arch. Beáta Kontrišová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. C
kontrisova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Vlasta Kozáková Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
Triedna učiteľka: III. B
kozakova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Lenka Kučáková Učiteľka
kucakova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Stanislav Kuljovský Kj Rozvrh
Triedny učiteľ: I. Ad
Triedny učiteľ: I. Ae
kuljovsky@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Miroslav Kupčuljak Rozvrh
Majster
kupculjak@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Katarína Kuricová Kk Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
Triedna učiteľka: II. B
kuricova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Jana Majtanová Ma Rozvrh
Triedna učiteľka: II. C
majtanova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Dagmar Mečárová Me Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
mecarova@sosdskrasno.sk
 
 
Jozef Mojtek Rozvrh
Majster
mojtek@sosdskrasno.sk
 
 
Bc. Pavol Mrva Rozvrh
Majster
mrva@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Ivana Nistlerová Ni Rozvrh
Triedna učiteľka: III. C
nistlerova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Marián Ondrúšek On Rozvrh
Učiteľ
ondrusek@sosdskrasno.sk
 
 
PaedDr. Ján Pitoňák, PhD. Pi Rozvrh
Triedny učiteľ: III. B
pitonak@sosdskrasno.sk
 
 
Bc. Peter Raždík Rozvrh
Majster
razdik@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Anna Rebrošová Re Rozvrh
Triedna učiteľka: III. D
rebrosova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Eva Sýkorová Sy Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
sykorova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Peter Šurina Rozvrh
Majster
surina@sosdskrasno.sk
 
 
Peter Šustek Rozvrh
Majster
sustek@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Jozef Vilček Rozvrh
Majster
vilcek@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Eva Zaťovičová Zt Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
zatovicova@sosdskrasno.sk

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2019

Voľné miesta na našej škole