O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Kozáková
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Kuricová
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Zaťovičová
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Oľga Časnochová
Triedny učiteľ Ing. Katarína Kuricová
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Gavenčiaková
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ján Pitoňák, PhD.
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Kozáková
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Sýkorová
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Mečárová
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. arch.Beáta Kontrišová
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Majtanová
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ivana Nistlerová
Triedny učiteľ Ing. Elena Marejková
III. D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Rebrošová
I. Ad Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Stanislav Kuljovský
I. Ae Triedny učiteľ Ing. Stanislav Kuljovský
II. Ad Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Zajvaldová
II. Ae Triedny učiteľ PhDr. Karin Bugalová

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2019