O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

ŠkVP

Školský vzdelávací program


3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby


2841 6 technológia ochrany a tvorby životného prostredia


3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo

3656 4  operátor stavebnej výroby

3355 2 stolár

3663 2 tesár

3661 2 murár

3370 2 čalúnnik

3675 2 maliar

3347 4 drevárska a nábytkárska výroba

3659 4 stavebníctvo