O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2010/2011

   Študenti Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou spolu s hosťami a prvákmi, ktorí prišli so svojimi rodičmi, slávnostne otvorili školský rok 2010/2011 a zároveň otvorili najmodernejšie dielne praktického výcviku. Otvorenia sa zúčastnili: zástupca Úradu Žilinského samosprávneho kraja Odboru školstva a športu Mgr. Mária Benedeková odborná referentka – metodička, pani predsedníčka Územnej školskej rady pri Žilinskom samosprávnom kraji PaedDr. Anna Janíčková, Rada školy pri SOŠd,  riaditeľ školy PaedDr. Ján Palko so svojím vedením a pedagogickí zamestnanci.          

     Študenti od nového školského roka pracujú v najmodernejších dielňach vo svojom odbore na Slovensku. Rekonštrukcia dielní bola spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%. Projekt bol vypracovaný cez regionálny operačný program. Cieľom vedenia školy na čele s pánom riaditeľom bolo postaviť tradičné remeslá opäť na nohy. Budova dielní praktického výcviku prešla rekonštrukciou. Urobila sa sedlová strecha vrátane nových strešných konštrukcií a krytiny. Vymenili sa okná, nasledovali stavebné úpravy interiérov dielní, vybudovala sa nová vzduchotechnika a celý objekt bol kompletne zateplený. Rekonštrukcia dielní prinesie zníženie energetickej náročnosti. Na vykurovanie objektu sa využíva nový kotol, ako palivo slúži drevoštiepka, ktorú sami žiaci pripravujú z odpadových materiálov.

     V našej škole študuje v tomto školskom roku 524 študentov v 12 študijných a učebných odboroch. Pre všetkých študentov v škole sú pripravené krúžky z rôznej škály ponuky cez vzdelávacie, výchovné, športové, kultúrne, zábavné a relaxačné. Vedenie školy na čele s pánom riaditeľom sa snaží zmodernizovať vyučovanie na škole, ktorého súčasťou je aj zapojenie sa do projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu a Premena tradičnej školy na modernú. Vzdelávacia a výchovná inštitúcia sa môže pochváliť aj aktívnymi a úspešnými študentmi v rôznych odborných súťažiach, vydávaním školského časopisu a školským rádiom Drevár.  Humánnosť v školstve sa nám darí napĺňať.