O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

Súťaž Cechu maliarov Slovenskej republiky

V dňoch 30.septembra - 1.októbra prebiehala na pôde SOŠ stavebnej na Nitrianskej ceste v Nových Zámkoch
celoslovenská súťaž maliarskych učňov. Súťaž organizoval Cech maliarov Slovenskej republiky pod vedením pána Kokolyho.
Súťaž mala dve časti - praktickú a teoretickú. Naši žiaci tretieho ročníka Marek Lehocký a Michal Paršo
sa umiestnili na krásnom treťom mieste.
Vďaka účasti na súťaži bola naša škola prijatá do Cechu maliarov.