O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

Imatrikulácie

     Slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov v Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou sa konala 19. novembra 2010 v Kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou. Začiatok podujatia sa začal štrngotom kľúčov. To preto, aby sme si všetci pripomenuli 17. november -  Deň boja za slobodu a demokraciu.    

     Imatrikulácie prebiehali v učebných odboroch: murár, tesár a maliar a v študijných odboroch: operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, operátor stavebnej výroby, drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve. V slávnostnom príhovore riaditeľ školy PaedDr. Ján Palko zaželal všetkým prvákom úspešné zaradenie sa do štúdia. Vynikajúcu atmosféru dokázali vytvoriť žiaci III. ročníkov pri imatrikulovaní nových žiakov. Moderátori boli Zuzana Plevková a Júlia Koleňová. Juraj Poništ prečítal slávnostný sľub všetkých prvákov a oni ho spečatili prísahou. Každý odbor prisahal na jemu charakteristický predmet. Do cechu študentského našej školy bolo prijatých 120 nových žiakov. Každý žiak dostal na pamiatku vyrezané písmeno svojej triedy a Spomienkový list imatrikulanta 2010/2011. Okrem imatrikulovaných žiakov sa podujatia zúčastnilo ďalších dvesto študentov našej školy. Celú organizáciu akcie mala na starosti pani učiteľka Mgr. Vlasta Kozáková, o výzdobu sa postarala Ing.arch. Beáta Kontrišová a vedúca Strediska záujmových činností Bc. Andrea Trlicová. Obohatením programu bolo vystúpenie skupiny žiakov s tancom break dance.

     Týmto podujatím obohatila a spríjemnila naša škola jedno piatkové popoludnie svojim žiakom. Dúfame, že prváci sa úspešne zaradia do jej radov.