O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Ďalší úspech stavbárov zo SOŠdrevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa v dňoch 30., 31. marca a 1. apríla 2015 zúčastnila 22. ročníka súťaže zručnosti Murár 2015 Nitra, v ktorej dosiahli krásne 3. miesto.

     Do súperenia sa zapojilo dvanásť družstiev, 24 žiakov prvých a druhých ročníkov v odbore murár a operátor stavebnej výroby z Českej, Maďarskej a Slovenskej republiky.  Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: Dušan Lipták z 2. A,  Milan Beleš z 1. A triedy pod vedením majstra odborného výcviku Petra Šusteka.  Obaja sú operátori stavebnej výroby. Súťaž zahŕňala teoretickú a odbornú časť. Žiaci pod vedením majstra vynaložili veľké úsilie, aby dosiahli čo najlepší výsledok. Ich príprava bola svedomitá a zodpovedná. Teoretické testové otázky zahŕňali učivo prvého a druhého ročníka stavebných odborných predmetov. Z teoretickej časti žiaci získali druhý najvyšší počet bodov z dvanástich družstiev. Súťažiaci z praktickej časti vytvorili logo firmy Baumit pomocou šablóny a fasádnej štruktúrovanej omietky. Podľa hodnotenia porotcov, bola to jedna z najlepších prác.  Praktická zložka sa skladala z dvoch častí. Prvá časť obsahovala murovanie tehly PorothermProfi 38 na tenkú škáru so založením prvej rady do maltového lôžka, ktoré si museli súťažiaci sami pripraviť. Náplňou druhej časti bolo murovanie z plnej pálenej tehly, kde súťažiaci murovali zakladanie rohu s prekladom nad okno  a klenbu, ktorá bola najnáročnejšia z tejto etapy. Žiaci našej školy si so zadaním úloh veľmi dobre poradili a získali 3. miesto z dvanástich súťažných družstiev a tým si zabezpečili postup do celoslovenskej súťaže, ktorá sa bude konať v Nitre v dňoch 17. – 18. apríla 2015.

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou bude i naďalej pripravovať žiakov a zúčastňovať sa s nimi rôznych súťaží v jednotlivých remeslách a tým prezentovať nielen školu ale aj región Kysúc.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková