O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Rozlúčka s absolventmi učebných odborov

    Slávnostné vyraďovanie absolventov  v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sa už stalo tradíciou. Dňa 24. júna 2015  sa konalo odovzdanie výučných listov, ocenenie za študijné výsledky, za reprezentovanie školy v rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho života. Na nádvorí školy v Krásne nad Kysucou sa pri tejto príležitosti stretli riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej PaedDr. Ján Palko a pedagógovia s jej absolventmi. V príhovore riaditeľ školy ocenil snahu všetkých absolventov o zvládnutie záverečnej skúšky a zaželal im, aby sa každý úspešne zaradil do pracovného života a zároveň potvrdil, že škola bude aj naďalej vychovávať a vzdelávať kvalifikovaných odborníkov.

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja udelila v školskom roku 2014/2015 Cenu riaditeľa v štyroch učebných odboroch: čalúnnik, stolár, murár, tesár za vzornú reprezentáciu školy a mesta vo vedomostných a športových súťažiach. Cenu získali títo absolventi: Matúš Kuchar z 3.C triedy za reprezentáciu školy v odborných súťažiach a propagáciu učebného odboru čalúnnik.  Stolár - Pavol Kulla z 3.C triedy za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy v športových súťažiach počas štúdia. Z učebného odboru murár si prevzal cenu Pavol  Petrek z 3. D triedy za výborné študijné a pracovné výsledky počas štúdia. Jozef Tabaček z 3.D triedy za výborné študijné a pracovné výsledky počas štúdia učebného odboru tesár.          

     Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou udelilo Cenu Rady rodičov týmto  absolventom: Rastislavovi Rybárovi, Tomášovi Brosovi, Erikovi Čečotkovi, Ondrejovi Grňákovi, Marcelovi Mročekovi,  Danielovi Turiakovi, Petrovi Červeníkovi, Adriánovi Podmanickému z 3.D triedy za reprezentáciu školy v športových súťažiach. Ocenení a úspešní absolventi získali osvedčenie, ktoré slúži ako potvrdenie o úspešnom ukončení odborného vzdelávania podľa požiadaviek Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, za účelom vyššej úrovne odborného vzdelávania absolventov a vzdelávania na školách.  

     Poslednou časťou stretnutia bolo slávnostné odovzdanie výučných listov a osvedčení Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Všetkým absolventom prajeme pevné zdravie, veľa krásnych pracovných ale i osobných úspechov.

Napísala:  Mgr. Mária Gavenčiaková