O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Študenti SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou opäť nesklamali

Tohtoročnou jeseňou začína Študentská kvapka krvi 13. októbra.  Tento rok „beží“ pod sloganom Nebuď tuniak a daruj krv! Je zameraná na získavanie prvodarcov, medzi ktorými sú najmä mladí ľudia.

A preto už tradične neváhame aj my a do Študentskej kvapky krvi sa opäť zapojila aj naša škola – Stredná odborná škola drevárska a stavebná a Centrum voľného času v Krásne nad Kysucou. Dňa 16. októbra 2014 navštívilo 16 žiakov pod vedením koordinátorky Mgr. A. Trlicovej hematologicko-transfúzne oddelenie NsP v Čadci a odhodlali sa darovať  túto vzácnu tekutinu – krv. Podľa pripraveného harmonogramu začali vypĺňať potrebné dotazníky a absolvovali vstupnú prehliadku. Tento raz  vyhoveli všetci a  mohli sa zúčastniť odberu. Keďže kampaň bola zameraná na získavanie prvodarcov, o to potešujúcejšie bolo, že väčšina z nich boli prvodarcovia. A práve preto aj táto akcia bola zároveň výzvou pre tých, čo najvzácnejšiu tekutinu ešte nikdy nedarovali a pomohla motivovať k darcovstvu mladých ľudí. Poctou pre našich darcov bolo aj samotné privítanie od predsedu Mládeže Slovenského Červeného kríža, územného spolku Čadca Jána Vojtáša.

Darcovstvo môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Veď naše rozhodnutia môžu ovplyvniť životy iných ľudí a ako povedal jeden zo študentov: „...nemusíme robiť nič, len mať odvahu...“.  My, ostatní, by sme  mali tiež získať odvahu a riadiť sa heslom: „Daruj krv, zachrániš  život!“ 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

Foto: Mgr. Andrea Trlicová