O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Autorská beseda s Milošom Jesenským o Bohoch a astronautoch

     Dňa 2. decembra 2014 sa v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou uskutočnila autorská beseda o špekulatívnej literatúre so spisovateľom Milošom Jesenským. Autor sa venuje vo svojej poslednej publikácii nadprirodzeným javom a záhadám. Jej názov je Bohovia a astronauti a môžeme ju zaradiť k lexikónom, rozhovorom, ale aj esejistickým prózam. 

     Autor  počas besedy priblížil žiakom sedemnásť častí najnovšej knihy, ktorá vytvorila priestor pre krátke životopisné medailóny jednotlivých autorov, ale najmä pre ukážky z ich tvorby. Spisovatelia a dobrodruhovia: JacquesBergier, Charles Berlitz, Johannes von Buttlar, LucBürgin, Erich von Däniken, OtomarDvořák, JohannesFiebag, HartwigHausdorf, Robert Leśniakiewicz, Ivan Mackerle, Arnold Mostowicz, JennyRandlesová, ZechariaSitchin, LudvíkSouček, ImmanuelVelikovsky, Michael White, Ludwig Zajdler, uvedení v tejto publikácii,  nám nenúteným spôsobom ponúkajú pohľad na úkazy a javy odmietané oficiálnou vedou. Nikomu nič nevnucujú, nikoho nepresviedčajú.

     „Stokrát spracované témy sa vynoria v 101 spracovaní a vždy sa nájde autor, ktorý prinesie nový podnet, domnienku, dohad – jednoducho špekuláciu. A ak sa nezmenilo čitateľské zázemie – zmenili sa jeho nároky a tým pádom sa zmenilo aj autorské zloženie a jeho kvalita,“ píše Vladimír Hanuliak v predhovore publikácie.

     Besedou sa žiaci nechali vniesť do sveta záhad a neprebádaných oblastí poznania. Podujatie bolo veľmi zaujímavé, inšpirujúce, motivujúce, obohacujúce a vzniklo v úzkej spolupráci v Kysucou knižnicou v Čadci a bolo organizované v rámci 46. ročníka Jašíkových Kysúc. Do kroniky Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou napísal Miloš Jesenský, držiteľ ocenenia „Krištáľový tiger“, ktoré mu bolo udelené v Prahe ako najúspešnejšiemu spisovateľovi literatúry faktu a hraničných javov v roku 1998: „Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na besedu, skvelých poslucháčov, výbornú debatu a vynikajúcu atmosféru. “

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková