O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 2. 2. 2015 sa uskutočnilo školské kolo 25. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2C (žiaci stredných odborných škôl bez vekového určenia﴿.
Cieľom olympiády bolo zmerať si vedomosti, rozširovať a upevňovať
komunikačné schopnosti a zvyšovať záujem žiakov o štúdium nemeckého jazyka.

22 žiakov z druhého a tretieho ročníka si preverilo svoje jazykové kompetencie v písomnej časti.

V písomnej časti sa preverili jazykové zručnosti počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a znalosť gramatických javov a slovnej zásoby.

Výsledky:

1. Adam Krenželák – 3. A

2. Vladimír Tulec– 3. A

3. Lenka Slížová – 2. O

 

Adam Krenželák postúpil do krajského kola, ktoré sa konalo dňa 11.2. 2015 v priestoroch Dopravnej akadémie Rosinská cesta 2 v Žiline. Tam obsadil pekné 7. miesto. 

 

                                                                                                          Mgr. Gabriela Zajvaldová