O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

S absolventmi sa prišiel rozlúčiť prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič

       Slávnostné vyraďovanie absolventov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sa už stalo tradíciou. V posledný májový  piatok  sa po ôsmykrát  konalo odovzdanie maturitných vysvedčení, ocenenie za študijné výsledky, vyhodnotenie aktívnej činnosti, reprezentovanie školy v rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho života. V Dome kultúry v Krásne nad Kysucou sa pri tejto príležitosti stretli primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa, riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej Ján Palko a pedagógovia SOŠ drevárskej s jej  absolventmi, rodičia a zástupcovia médií. Tento rok bolo však slávnostné vyradenie maturantov aj v niečom výnimočné. Všetkých prítomných prišiel pozdraviť prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Vo svojom príhovore ocenil úspešných absolventov, zhodnotil ich záujem o odborné vzdelávanie a zaželal im veľa úspechov, šťastia a správnych krokov v ich ďalšej etape života. 

     V slávnostnom príhovore primátor mesta a riaditeľ školy ocenili snahu všetkých absolventov o zvládnutie maturitnej skúšky a zaželali im, aby sa každý úspešne zaradil do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia. Riaditeľ potvrdil, že škola bude aj naďalej vychovávať a  vzdelávať kvalifikovaných odborníkov. Cenu primátora mesta Krásno nad Kysucou udelil primátor Ing. Jozef Grapa absolventovi Jozefa Belanca zo IV.B triedy za vzornú reprezentáciu školy a prezentáciu mesta Krásno nad Kysucou na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Riaditeľ školy ocenil úspešného absolventa za výborné výsledky počas štúdia za vzornú reprezentáciu školy Cenou riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej. Bol to absolvent Martin Zajac zo IV. N triedy.  Združenie rodičov a priateľov školy pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou udelilo Cenu Rady rodičov absolventovi Jurajovi Zámečníkovi za mimoškolské aktivity a reprezentáciu školy v Stredoškolskej odbornej činnosti. Ďakovné listy dostali títo absolventi: Vladimír Leto, Martin Poláček, Lukáš Šustek, Jozef Holienčin, Tomáš Talapka, Lukáš Golas, Matej Rakovan, Otakar Kavalek, Jozef Hnitka za reprezentáciu školy v odborných vedomostných súťažiach a praktických zručnostiach.  Za reprezentáciu školy v športových súťažiach a mimoškolských aktivitách dostali ďakovné listy títo absolventi: Dominika Mudríková, Ján Holák, Juraj Lahuta, Patrik Šinal, Miroslav Badura, Martin Podmanický, Patrik Čanecký.

     Poslednou časťou stretnutia bolo slávnostné predstavenie jednotlivých absolventských tried a odovzdanie maturitných vysvedčení. Všetkým absolventom prajeme úspešné vykročenie do ich ďalšieho života. Pevné nervy a veľa energie do ďalších pracovných dní, aby si našli zamestnanie podľa svojich predstáv alebo pokračovali v ďalšom štúdiu.

 

Napísala Mgr. Mária Gavenčiaková