O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Záložka do knihy

Zámerom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v rôznych kútov Slovenska.

Realizácia v mesiaci október 2013.

V priebehu mesiaca október žiaci školy sa opäť zapojili do celoslovenského projektu „ Záložka do knihy spája školy“. Partnerskou školou v projekte bola Spojená škola v Šali. Tento rok si žiaci zvolili záložky ako prostriedok  prezentácie školy Obsah záložky mal propagovať  školy, ponúkané študijné a učebné odbory na škole, prípadne akcie organizované školou. Študenti  pri tvorbe záložiek mohli použiť ľubovoľnú techniku.   Študenti vytvorili napríklad ručne kreslené záložky ale i záložky s obsahom vytvoreným pomocou rôznych  počítačových programov..