O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Vráťme šport do škôl 2013

Ciele projektu

 

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšiť  fyzickú kondíciu najmä mladých ľudí v regióne,  ich záujem o športové aktivity a účelne využívať voľný čas.

Spoznávať prírodu a kultúrne pamiatky v oblasti Bystrickej doliny.  Oboznámiť širokú verejnosť s možnosťami využitia cyklotrasy.

Špecifické ciele projektu:

1.         Informovať širokú verejnosť o novovybudovanej cyklotrase a možnosťami jej využitie počas celého roka.

2.         Oboznámiť  mládež a verejnosť s faunou a flórou a pamiatkami v okolí cyklotrasy.

3.         Pozornosť zamerať najmä na mládež a prebudiť v nej záujem o cykloturistiku.

4.         Účasťou  na športových aktivitách a zvýšiť sebavedomie mladých ľudí.

Charakteristika projektu

1.         Vytvorenie mapky cyklotrasy s vyznačením pamiatok, zaujímavostí, fauny a flóry nachádzajúcej sa v okolí cyklotrasy.

Zabezpečenie materiálu na výrobu mapky a jej  tlače.

2.         Výroba upomienkových predmetov s logom školy a ŽSK pre účastníkov športového dňa.

Zabezpečenie materiálu na výrobu upomienkových predmetov.

3.         Informácia žiakov základných, stredných škôl a širokej verejnosti o novovybudovanej cyklotrase a o pripravovanom športovom podujatí.

Zabezpečenie dopravy do jednotlivých miest a obcí v regióne, materiálne zabezpečenie na výrobu plagátov a letákov.

4.         Organizácia športového dňa na cyklotrase v Krásne nad Kysucou a Starej Bystrici, príprava súťaží / prekážková dráha na bicykli, súťaž na kolieskových korčuliach, skateboarde.../ a cykloturistika z Krásna nad Kysucou do Starej Bystrice.

Zabezpečenie  občerstvenia pre organizátorov a účastníkov, odmien pre víťazov súťaží.

Harmonogram konkrétnych športových aktivít

1. Zmapovanie cyklotrasy      Vytvorenie mapky cyklotrasy s vyznačením pamiatok, zaujímavostí, fauny a flóry v okolí cyklotrasy          apríl     Žiaci SOŠ-d Krásno nad Kysucou.

2. Výroba upomienkových predmetov, plagátov a letákov  Výroba upomienkových predmetov s logom školy a ŽSK – záložky do kníh, drevené prívesky, výroba letákov a plagátov o pripravovanom športovom podujatí   máj - jún Žiaci SOŠ-d Krásno nad Kysucou.

3. Informácia o cyklotrase a športovom podujatí      Informácia žiakov základných, stredných škôl a širokej verejnosti v regióne o cyklotrase a pripravovanom športovom podujatí           september       Žiaci základných, stredných škôl, široká verejnosť.

4. Športový deň na cyklotrase           Organizácia športových súťaží na cyklotrase, cykloturistika z Krásna nad Kysucou do Starej Bystrice   október           Žiaci základných, stredných škôl, široká verejnosť.