O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2012/2013

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

 

Stalo sa už tradíciou, že Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou organizuje akcie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Mestský úrad Krásno nad Kysucou úzko spolupracuje pri realizácii uvedenej akcie a poskytol škole jej najstarších obyvateľov. Naši žiaci pre každého občana sami vyrobili a pripravili darčeky, ktorými milo prekvapili našich vzácnych občanov. V jeden jesenný októbrový deň sa otvorili dvere Domova dôchodcov v Krásne nad Kysucou primátor Ing. Jozef Grapa a riaditeľ drevárskej školy PaedDr. Ján Palko. O atmosféru sa postaral folklórny súbor žiakov našej školy. Hra na heligónku a spev ľudových piesní podnietil aj našich dôchodcov k tomu, že sa pripojili svojím spevom a zaspomínali na svoju mladosť.

Navštívili niekoľko rodinných domácností. Nezabudli ani na dôchodcov doma. Všetci boli milo prekvapení, nadšení a so slzami v očiach prejavovali úprimnú radosť nad tým, že si niekto na nich spomenul, porozprával sa a spríjemnil im jeseň života. Podobné podujatie zrealizovala škola aj v Domove dôchodcov v Makove. Všetci dôchodcovia vyjadrili radosť nad vzácnym stretnutím mladej a staršej generácie. Úctu k starším treba pestovať a prejavovať počas celého roka a napĺňať krédo "Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela".