O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2012/2013

Mladý vedec 2013

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, v snahe podporovať odborné vzdelávanie a prípravu, vyhlásil IV.ročník súťaže "Mladý vedec", ktorá bola určená pre žiakov 2. A 3. Ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Témou súťaže bola VEDA : V ako vynález (invencia), E ako experiment (pokus s neistým výsledkom), D ako devíza (prínos) a A ako akvizícia (získanie novej veci). Úlohou žiakov bolo formou PowerPoint prezentácie zdokumentovať vlastnú skúsenosť v oblasti vedy, techniky a vývoja.

Naša škola sa zapojila niekoľkými prácami a snaha bola odmenená dňa 12.júna 2013 v kongresovej sále Úradu ŽSK, kedy bola odovzdaná cena žiakovi našej školy Jánovi Králikovi z II.St. Zdokumentoval prácu z oblasti stavebníctva, rekonštrukciu svojho vlastného bývania, nadstavbu rodinného domu a zobytnenie podkrovia.

Gratulujeme mu k dosiahnutému úspechu.