O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Konzultačný deň

KONZULTAČNÝ DEŇ PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ŠKOLY

 


1. Konzultačným dňom pre zákonných zástupcov žiakov školy je prvý pondelok v mesiaci v čase 14.00 – 15.00 hod. Ak je v prvý pondelok mesiaca pracovné voľno, potom platí ďalší pondelok v mesiaci.
2. Zákonný zástupca žiaka si môže dohodnuť osobné stretnutie s pedagogickými zamestnancami školy. Tel: 041/4385337
3. Žiak školy si môže dojednať konzultácie po dohode s pedagogickým zamestnancom.