O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Drevári druhí v súťaži „Mladý stolár 2019“

     Stalo sa už tradíciou, že naša škola - Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sa zúčastňuje rôznych odborných súťaží zručností a snaží sa zmerať si svoje sily so súpermi z iných škôl. Nebolo tomu inak ani dňa 14. marca 2019, pretože sa zúčastnila súťaže praktických zručností a odborných vedomostí pod názvom  „Mladý stolár 2019“.

     Hlavným organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Bola vyhlásená pre dvojčlenné družstvá a mohli sa jej zúčastniť žiaci 2. ročníka učebného odboru stolár alebo 3. ročníka študijného odboru so zameraním na drevárstvo, pričom každý žiak bol hodnotený samostatne. Jej cieľom bolo porovnať si získané odborné zručnosti a vedomosti v týchto klasických profesiách a prispieť k rozvoju a propagácii odborného vzdelávania v regionálnom školstve v Žilinskom samosprávnom kraji.

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou  a jej dvaja žiaci – súťažiaci v študijnom odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby si odniesli krásne druhé miesto. Víťazné družstvo tvorili Daniel Pupík a Tomáš Ďurica. Druhé miesto ako najlepší žiak získal Daniel Pupík.  V tejto kategórii boli preskúšaní z teoretickej a praktickej časti tohto odboru.  Museli čo najlepšie vyhotoviť test z odborných vedomostí a z praktickej časti zhotoviť drevený betlehem podľa výkresovej dokumentácie. Hodnotil sa nárez materiálu, hotovenie jednotlivých častí konštrukcie, dodržanie rozmerov, spojov,  rovnobežnosti a uhlovania, montáž jednotlivých dielov a celku, dodržanie BOZP, poriadok, čistota pracoviska a samozrejme dodržanie pracovného limitu.   

     Týmto našim žiakom prajeme  veľmi veľa podobných úspechov, pretože sa prebojovali do celoslovenského kola, ktoré bude prebiehať v Nitre. Mladý remeselník splnil svoj účel a prispel k rozvoju a propagácii odborného vzdelania v regionálnom školstve aj na Kysuciach.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková