O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou úspešná v projekte „Oddych pri cyklotrase“

     Žiaci Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sa zapojili do verejnoprospešného programu SPPoločne pre ľudí a dokončili projekt pod názvom „Oddych pri cyklotrase“, ktorého účelom bolo pomôcť ľuďom zlepšiť kvalitu života v ich bezprostrednom okolí, oživiť aktivity a tradície. Projekt bol určený  všetkým obyvateľom mesta Krásno nad Kysucou a regiónu Kysuce, návštevníkom cyklotrasy a rovnako aj turistom.

      Cieľom projektu bolo vybudovať v športovom areáli altánok na posedenie, ohnisko, lavičky, odpadkové koše a osadenie informačných tabúľ v meste Krásno nad Kysucou pri cyklotrase.  Zámerom bolo podporiť u žiakov základných a stredných škôl pozitívny vzťah k životnému prostrediu vytvorením náučného chodníka s drevinami rastúcimi na Kysuciach a zabezpečiť spoluprácu žiakov našej školy s miestnou komunitou na dobrovoľníckych brigádach v rámci udržania vybudovanej oddychovo-náučnej zóny. Projekt je určený obyvateľom mesta Krásno nad Kysucou a návštevníkom mesta a cyklotrasy Krásno nad Kysucou - Stará Bystrica.

     Zavŕšením projektu bolo odovzdávanie oddychovo-náučnej zóny do užívania všetkým obyvateľov mesta a návštevníkom cyklotrasy. Pri tejto príležitosti sa stretli primátor mesta Ing. Jozef Grapa, riaditeľ SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou PaedDr. Ján Palko, zástupcovia mesta, riaditelia stredných škôl podporujúcich náš projekt, občania mesta, učitelia, majstri a žiaci. V príhovore primátor ocenil nápad vytvoriť v športovom areáli v Krásne nad Kysucou, pri ktorom sa začína cyklotrasa, oddychovo-náučnú zónu - altán, ohnisko, náučný chodník, informačné tabule. Do projektu boli zapojení žiaci našej školy, konkrétne učebné odbory murár, tesár, stolár, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve a technológia ochrany a tvorby životného prostredia.  

     Návštevníci areálu sa prostredníctvom informačných tabúľ oboznámili s históriou mesta, cyklotrasou, faunou a flórou v jej okolí, spoznali dreviny vyskytujúce sa na Kysuciach na náučnom chodníku, mohli si zašportovať v športovom areáli a potom si mohli oddýchnuť pri varení guláša, či pri opekaní klobások. V Krásne nad Kysucou sa nachádza športový areál so zrekonštruovanou tribúnou, posilňovňou, bowlingom, lezeckou stenou, v ktorom sa začína novovybudovaná cyklotrasa. Tento priestor sme obnovili, a snažíme sa zamedziť vzniku nelegálnych ohnísk a skládok odpadkov v okolí cyklotrasy. Zároveň sme ho zveľadili o náučný chodník s drevinami rastúcimi na Kysuciach a informačnými panelmi o histórii mesta, významných pamiatkach, ktoré je možné navštíviť, mapu intravilánu s priľahlými osadami, mapu cyklotrasy s vyznačením flóry a fauny v jej okolí.

     Týmto sme vytvorili pozitívny vzťah mladých ľudí k životnému prostrediu, zlepšili životné prostredie v centre mesta. Zároveň sme vyzvali obyvateľov mesta, aby dobrovoľníckou prácou prispeli k zlepšeniu životného prostredia a dbali na čistotu areálu aj počas jeho prevádzky a zároveň sa starali o stromy na náučnom chodníku. Vybudovanie tejto oddychovo - náučnej zóny budú vo veľkej miere využívať žiaci škôl, ktorí si v Kysuckom múzeu môžu pozrieť prírodovednú expozíciu, náučný chodník a oddýchnuť si v športovom areáli.

     Vedenie Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou a jej žiaci prišli s nápadom vytvoriť v športovom areáli v Krásne nad Kysucou, pri ktorom sa začína cyklotrasa, oddychovo-náučnú zónu. Aj v budúcnosti sa budeme naďalej snažiť chrániť si životné prostredie a zapájať sa do rôznych  projektov s touto problematikou.

 

Napísala Mgr. Mária Gavenčiaková

Foto Ing.arch. Beáta Kontrišová