O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Záverečné skúšky 2017

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

 

Harmonogram záverečných skúšok v školskom roku 2016/2017

 

Učebný odbor:          3355 H stolár         –   1. skupina

Učebný odbor:          3663 H tesár          –   2. skupina

Trieda:                      III.C   

Triedny učiteľ:         Ing. Ľuboš Jakubík

Počet žiakov:            

10 - 1. skupina

11 - 2. skupina

Termín skúšky:

písomná: 19.6.2017

praktická časť ZS: 20.6. - 22.6.2017

ústna časť ZS:  23.6.2017

Zloženie skúšobnej komisie:

predseda:  Ing. Jarmila Gajarská

podpredseda: Mgr. Peter Šurina

triedny učiteľ: Ing. Ľuboš Jakubík

zástupca SOPK:Mgr. František  Švancár

 členovia:       

písomná časť: Ing. Ľuboš  Jakubík,  Ing. Eva Zaťovičová

praktická časť: Bc. Vladimír Strýček, Bc. Pavol Mrva

 ústna časť: Ing. Ľuboš Jakubík,  Bc. Vladimír Strýček  – 1. sk.

                     Ing. Eva Zaťovičová, Bc. Pavol Mrva          – 2. sk.                                                       

Zahájenie ZS: 7.30 hod.  SOŠ-d,s

Písomná časť ZS sa uskutoční v SOŠ drevárskej a stavebná v Krásne nad Kysucou .

8.00 – 10.00 hod.  – teoretické vyučovanie

Časový harmonogram praktickej časti:

7.00 –    7.30 hod       nástup žiakov na praktickú časť, školenie BOZP -20.6.- dielne OV

7.30 –   14.00 hod      praktické plnenie úloh podľa vyžrebovaných tém

14.30 – 15.00 hod      úprava pracoviska a vyhodnotenie (23.6.)

Ústna časť ZS: 7.30 hod sa bude konať v učebni č. 44     SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou.

Príprava v učebni č. 43.

Organizačné pokyny:

  • Triedny učiteľ a podpredseda oboznámia žiakov s organizáciou ZS a rozdelia žiakov do skupín na písomnú skúšku.
  • Triedny učiteľ a podpredseda pripravia dokumentáciu k ZS a oboznámia predsedu so ZS.
  • Triedny učiteľ a skúšajúci pripravia učebňu a zabezpečia schválené učebné pomôcky.

 

Učebný odbor:          3675 H maliar –  1. skupina

Učebný odbor:          3661 H murár   -  2. skupina

Trieda: III.D  

Triedny učiteľ: Ing. Jana Majtánová

Počet žiakov:            

7 –  1. skupina

13   -  2. skupina

Termín skúšky:

písomná: 19.6.2017

praktická časť ZS: 20.6. - 22.6.2017

ústna časť ZS: 23.6.2017

Zloženie skúšobnej komisie:

predseda: Ing. Mária Pohančeníková

podpredseda: Peter  Šustek

triedny učiteľ: Ing. Jana Majtánová

zástupca SOPK: Bc. Martin capek

členovia:        

písomná časť: Ing. Eva Zaťovičová, Ing. Anna Rebrošová

praktická časť: Mgr. Jozef Vilček, Bc. Peter Raždík

ústna časť: Ing. Eva Zaťovičová,  Mgr. Jozef Vilček

                    Ing. Anna Rebrošová,  Bc. Peter Raždík

Zahájenie ZS: 7.30 hod. SOŠ-d,s

Písomná časť ZS sa uskutoční v SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou

8.00 – 10.00 hod        teoretické vyučovanie

Časový harmonogram  praktickej časti:

7.00 –    7.30 hod       nástup žiakov na praktickú časť, školenie BOZP – 20.6.-dielne OV

7.30 –   14.00 hod      praktické plnenie úloh podľa vyžrebovaných tém

14.30 – 15.00 hod      úprava pracoviska a vyhodnotenie (23.6.)

Ústna časť ZS: 7.30 hod sa bude konať v učebni č.  50   SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou.

Príprava v učebni č. 49

Organizačné pokyny:

  • Triedny učiteľ, podpredseda oboznámia žiakov s organizáciou ZS a rozdelia žiakov do skupín na písomnú skúšku.
  • Triedny učiteľ a podpredseda pripravia dokumentáciu k ZS a oboznámia predsedu so ZS.
  • Triedny učiteľ a skúšajúci pripravia učebňu a zabezpečia schválené učebné pomôcky.

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Gabriela Kuchajdíková

                                                                                    schválil: PaedDr. Ján Palko

                                                                                                                            riaditeľ školy

Krásno nad Kysucou, 20.5.2017