O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Burza stredných škôl v Námestove

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou pod vedením riaditeľa školy PaedDr. Jána Palka sa zúčastnila Burzy stredných škôl v Námestove, ktorá sa konala dňa 5. októbra 2016. Bola určená pre žiakov 9. tried a ich rodičov, ktorí stoja pred rozhodnutím, aký odbor štúdia zvoliť, aby po jeho ukončení mali možnosť sebarealizácie. K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály ako aj finálne výrobky zúčastnených stredných škôl.

          Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom stánku, ktorý prezentoval výrobky našich žiakov. Žiaci priamo na výstave predvádzali svoje zručnosti v práci s drevom, s textilom a mikroskopom. Maliari ukázali dekoračné techniky, ktoré sú v súčasnosti veľmi moderné a čalúnničky predviedli čalúnenia. Žiaci odborov drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve  a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby vyrábali kľúčenky prostredníctvo CNC stroja. Najskôr si nakreslili výrobok v programe TurboCAD a následne vytvorili dráhy nástroja G – kód v postprocesore Aspire. Cez riadiacu jednotku ovládali CNC frézu. Študenti technológie ochrany a tvorby životného prostredia praktickými ukážkami predviedli stupeň znečistenia vody. 

     O prezentáciu našej školy bol záujem, pretože škola ponúka pre žiakov naučiť sa zručnosti v drevárstve, stavebníctve a ochrane životného prostredia. Podujatie pomôže ľahšie sa zorientovať v informáciách budúcich povolaní mladej generácie. Správne rozhodnutie = šťastná budúcnosť.  

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková