O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Olympiáda v nemeckom jazyku v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

Dňa 7. novembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo 27. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2C žiaci stredných odborných škôl bez vekového určenia.
Cieľom olympiády bolo zmerať si vedomosti, rozširovať a upevňovať komunikačné schopnosti a zvyšovať záujem žiakov o štúdium nemeckého jazyka. Sedemnásť žiakov z tretieho a štvrtého ročníka si preverilo svoje jazykové kompetencie v písomnej časti. Preskúšali si jazykové zručnosti počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, znalosť gramatických javov a slovnej zásoby. Prvé miesto získal  Martin Jurák z   III. A triedy. Na druhom sa umiestnila

Lucia Sabelová zo  IV. O triedy. Krásne tretie miesto obsadila Kristína Šeligová z III. B triedy.

Tretiak Martin Jurák postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať dňa 16. 2. 2017 v priestoroch Dopravnej akadémie Rosinská cesta 2 v Žiline. Prajeme mu veľa úspechov.