O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Úspech SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou na súťaži zručnosti MURÁR 2017 v Nitre

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zúčastnila súťaže odborných vedomostí a zručností v odbore murár, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3 – 5. apríla 2017 v SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže Nitra.

Súťaže sa zúčastnilo trinásť družstiev zo Slovenska a Česka. Teoretické vedomosti súťažiaci preukázali formou testu. Praktické zručnosti pri murovaní segmentu podľa výkresovej dokumentácie, ktorý bol ukončený povrchovou úpravou - omietkou. Súťažili dvojčlenné družstvá žiakov z každej školy. V teoretickej a praktickej časti súperili samostatne. Družstvo Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou sa umiestnilo na druhom postupujúcom mieste. Našu školu reprezentovali Rastislav Franek a František Bacula -  žiaci 2. ročníka učebného odboru murár pod vedením majstra odborného výcviku Petra Šusteka.

 Miestom konania celoštátneho kola finále SKILLS Slovakia /SUSO/ bude výstavisko Agrokomplex Nitra v mesiaci apríl 2017. Prvé dve družstvá z celoštátneho kola postupujú do Česko-Slovenského finále, ktoré sa uskutoční v septembri pri príležitosti konania veľtrhu FOR ARCH Praha. Víťazi získajú predbežnú nomináciu na EURO SKILLS. Našim chlapcom držíme palce!

 

Napísala Mgr. Mária Gavenčiaková