O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Jarné upratovanie

      Strednej odbornej škole drevárskej  a stavebnej v Krásne nad Kysucou a jej žiakom záleží na životnom prostredí, čistote okolia školy ale aj mesta a preto zorganizovali dňa 10. apríla 2017 jarné upratovanie, do ktorého sa zapojila celá škola.

     V tento deň žiaci vzorne upravili školský pozemok a miniihrisko s umelým trávnikom. Vyčistili okolie cyklotrasy až po Kalinov. Taktiež sme sa  podieľali na čistení mesta v spolupráci s Mestským úradom Krásno nad Kysucou, ktorý zabezpečil pracovné ochranné pomôcky a vrecia na separovaný odpad.  Zbierali sa odpadky, ktoré sa separovali do vriec a odvážali na skládku.  Najviac sa nazbieralo plastov v podobe plastových  fliaš. Ďalej sme zozbierali papier, sklo a iný komunálny odpad z domácností. Vďaka značnej aktivite našej školy, vedeniu ako aj učiteľov je povedomie našich žiakov  v environmentálnej oblasti na veľmi dobrej úrovni. Aj takýmito činnosťami sme si pripomenuli Deň Zeme, ktorý je oficiálne stanovený na 22. apríla. Snažíme sa vypestovať v žiakoch vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k prírode okolo nás ale aj estetickému prostrediu našej školy a čistejšiemu mestu.

    Poslanie myšlienky Dňa Zeme sa nám podarilo naplniť.

    

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková