O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Odborná exkurzia v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom

  Odborné exkurzie sú neodmysliteľnou súčasťou moderného edukačného procesu. Stavebné technológie sa každým dňom zdokonaľujú, hľadajú sa nové možnosti  stavebných materiálov, inžinieri pracujú na vývoji ďalších procesov. Jedným z moderných pracovísk je aj Technický a skúšobný ústav stavebný. Jeho pobočka v Žiline sa zaoberá hlavne diagnostikou betónových stavieb a konštrukcií a  nedeštruktívnymi skúškami betónov.

  Dňa 19.októbra 2018 mali možnosť žiaci I.ročníka odboru operátor stavebnej výroby pod vedením Ing.arch.Beáty Kontrišovej nahliadnuť do "kuchyne" tohto ústavu. Ing.Peter Kyselica pútavo rozprával o vývoji betónových konštrukcií, o možnostiach náhrady jednotlivých zložiek modernými alebo aj recyklovanými materiálmi. Potom žiakov previedol laboratóriom a predviedol niekoľko druhov skúšok stavebných materiálov.

 

(autor článku: propagačný krúžok)