O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Žiaci SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou opäť nesklamali

             Dňa 18. októbra 2018 si aj žiaci zo SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou vyhrnuli rukávy pre dobrú vec a ako vždy aj tento rok sa zapojili do  humánnej akcie pod názvom Študentská kvapka krvi.

Tento raz sa odhodlalo darovať túto vzácnu tekutinu 24 žiakov pod vedením koordinátorky Mgr. A.  Trlicovej. Účastníci zavítali do Hematologicko–transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Čadci. Podľa pripraveného harmonogramu začali vypĺňať potrebné dotazníky a absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Táto akcia bola zároveň výzvou pre tých, čo najvzácnejšiu tekutinu ešte nikdy nedarovali a pomohla motivovať k darcovstvu mladých ľudí. Darcovstvo môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Veď naše rozhodnutia môžu ovplyvniť životy iných ľudí a ako povedal jeden zo žiakov: „...nemusíme robiť nič, len mať odvahu...“    

My, ostatní, by sme  mali tiež získať odvahu a riadiť sa tohtoročným heslom Študentskej kvapky krvi: „ Nevyhováraj sa...“ Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu, ktorá sa bude niesť pod názvom Valentínska kvapka krvi, kde opäť podáme pomocnú ruku.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

Foto: Mgr. Andrea Trlicová