O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

DEŇ ZEME na SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou si už tradične 22. apríla pripomína Deň Zeme. Raz do roka tak upozorníme na našu závislosť na cenných daroch, ktoré nám Zem poskytuje. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Naša škola sa už zapojila do mnohých environmentálnych projektov.

     Keďže Deň Zeme padol na veľkonočné obdobie, naša škola si ho presunula o týždeň skôr.  Žiaci vzorne upravili školský pozemok a miniihrisko s umelým trávnikom.  Taktiež sme sa podieľali aj na čistení mesta v spolupráci s Mestským úradom Krásno nad Kysucou, ktorý zabezpečil pracovné ochranné pomôcky a vrecia na separovaný odpad. Zbierali sa odpadky, ktoré sa separovali do vriec a odvážali na skládku. Najviac sa nazbieralo plastov v podobe plastových fliaš a iných druhov. Ďalej sme zozbierali papier, sklo a iný komunálny odpad z domácností, ktorý sa triedil podľa druhu.

     Naša škola sa zapojila do projektu ZELENÁ OÁZA,  a preto jej ďalšou aktivitou bola revitalizácia zanedbaných verejných priestranstiev  pri autobusovej zastávke Krásno nad Kysucou – Rázcestie. Žiaci tento úsek vyčistili, zostrihali kroviny a zasadili mladé okrasné stromčeky.  Postupne  sa vytvorí príjemná zóna nielen pre obyvateľov mesta,  ale aj pre našich žiakov, cestujúcich a turistov čakajúcich na autobusy, nakoľko zastávka sa nachádza na križovatke ciest Žilina-Čadca-Bystrická dolina.

     Aj takýmito činnosťami sme si pripomenuli Deň Zeme a snažili sme sa vypestovať v žiakoch vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k prírode okolo nás ale aj estetickému prostrediu našej školy a čistejšiemu mestu.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková